Перевести страницу

HAKKIMIZDA


Hızlı gelişmekte olan siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler bağlamında Rusya ve Türkiye için St.Petersburg şehri önemli bir merkezdir. Milyarlarca dolara varan iki ülke arasındaki ticari ciro gittikçe her sene artmaktadır. Modern dünyada yatırımın önemini çok iyi anlayan St.Petersburg Valiliği Türk yatırımcıları için her türlü kolaylık sağlar. İster siyasi, ister kültürel, isterse ticari işbirlik olsun tercümansız iş ileriye gitmez. Bu bakımdan St.Petersburg Türkçe Rusça, Rusça Türkçe sözlü ve yazılı tercüman uzun zincirin ayrılmaz bir halkasıdır. St.Petersburg'da Rusça tercümanlık ve rehberlik iş konusunun yanısıra kültürel alanda da etki bir anahtardır.

TURETSKİY PETERBURG’un Türkçesi Türk Petersburgudur. TURETSKİY PETERBURG, üniversite diplomasına sahip tecrübeli müstakil Rusça Türkçe tercümanlar birliğidir. Yılların deneyimine sahip müstakil tercümanlarımız bir serbest iş pozisyonunda bulunmaktadırlar. New York'tan Kaliningrad'a kadar uzanan uzamda bizim yardım ellerimiz uzanmış bulunmakta. Rusçadan Türkçeye ve Türkçeden Rusçaya çeviriyi uygulayıp çevirmenlerimiz hem kendini tanıtır, hem de gerekliliğini kanıtlar.